Geachte klant van Audion,

Wij hopen oprecht dat het met u en uw dierbaren goed gaat. In tijden als deze waarin het Coronavirus een deel van ons leven geworden is, moeten we allemaal een manier vinden om hiermee om te gaan. Zakelijk gezien wil Audion Packaging Machines u hierbij zoveel mogelijk ondersteunen. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de maatregelen die wij voor onze vestigingen genomen hebben om COVID-19 zo veel mogelijk buiten te houden en zodoende een zo groot mogelijke veiligheid te bieden voor onze werknemers en u. Onderstaand hebben wij hebben de volgende vragen en antwoorden voor u opgesteld.

V: Welke maatregelen heeft Audion Packaging Machines getroffen om de veiligheid van de werknemers zoveel mogelijk te bewerkstelligen?

A: Onze werknemers werken zoveel mogelijk vanuit thuis. Indien de continuïteit van onze service, productie en verkoop dit vereisen, werken wij in het bedrijf met een roulerend werkschema waarbij met een minimaal aantal mensen, een optimale dienstverlening plaatsvindt. Vanzelfsprekend gebeurt dit geheel in overeenstemming met de regels zoals de overheid en het RIVM die opgesteld hebben zoals ‘social distancing’ en het niet toelaten van derden in het bedrijf wanneer dit niet essentieel is voor de bedrijfsvoering.

V: Wanneer kunt u ons bereiken?

A: U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag, van 08.00 – 17.00 uur.

V: Op welke manieren kunt u contact met ons opnemen?

A: Naast de gebruikelijke social media (Facebook, Linkedin, Twitter en onze website) , kunt u ons gewoon blijven e-mailen en bellen. Personeelsleden die vanuit huis werken hebben allemaal toegang tot het netwerk van Audion en u kunt hun gewoon via het directe Audion telefoonnummer bereiken omdat deze doorgeschakeld staan.

V: Kunnen verkoop en verkoopondersteuning gewoon doorgaan?

A: Ja dat kan. Al onze Customerservice- en salesmedewerkers zijn volledig gefaciliteerd om u van dienst te zijn. Onze showrooms zijn momenteel gesloten. Veel van de communicatie gebeurt inmiddels via video conference en de zg. FAT testen kunnen online uitgevoerd worden middels demo’s.

V: Heeft COVID-19 gevolgen voor levertijden?

A: Wij kunnen u meedelen dat het Coronavirus op dit moment geen impact heeft op de levertijden van de machines en dat onze productievoorraad voldoende is voor de komende tijd. Wij monitoren dit actief maar kunnen in de situatie komen waarbij levertijden van de door ons bestelde onderdelen langer duren dan gepland of dat het aantal zieken onder ons personeel stijgt tot het niveau waar het gevolgen heeft voor de productie. In die gevallen heeft het wel gevolgen voor de levertijden.

V: Wat kunt u doen als uw machine een storing heeft?

Onze service afdeling kan via de gebruikelijke kanalen bereikbaar (service@audion.com). In een noodgeval, en dat is het wanneer uw bedrijfsvoering in gevaar raakt door het onjuist functioneren van onze machine, kunt u direct in contact treden met onze service afdeling en zij zullen i.o.m. u en met het in acht nemen van de COVID-19 maatregelen, naar een oplossing zoeken.

Wij wensen u zowel persoonlijk als zakelijk sterkte toe en let a.u.b. goed op uzelf en de mensen om u heen.

Met vriendelijke groet,

Eugene Tangelder,

Algemeen Directeur